Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

NLP (Neuro Linguistic Programming) NEDİR?

NLP (Neuro Linguistic Programming) NEDİR?

13 Kasım 2012 21:47
Yorum Sayısı :0  Okunma : 6252

NLP (Neuro Linguistic Programming) NEDİR?

 

NLP bir davranış biçimidir.

Merak ve macera duygularınca biçimlendirilmiştir…Yaşama az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakar…İnsanları etkileyen iletişim biçimleri ve neyin öğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlar.

NLP bir yöntemdir.
Her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkar.Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir.Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğu anlamaksa algısal yeteneklerimize bağlıdır.

NLP bir teknolojidir.

NLP'yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkansız görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmesini sağlar.

NLP mükemmelliğin bilimi ve sanatıdır.

NLP kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.

Neuro;Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Neuro, beyni temsil eder.

Linguistic; sinirsel temsillerin kodlandığı,sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir. Linguistic, dili temsil eder.

Programming; Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi organize etmektir.

Programming, davranışı temsil eder.

Bu anlamda NLP,beyin,dil,davranış ilişkisini anlamak ve kullanmak demektir.

Richard Bandler'a göre NLP kişisel özgürlüktür.

 

KULLANIM YERLERİ

Eğitimde NLP

 • Hızlandırılmış öğrenme,
 • Ders çalışma motivasyonu kazandırılması,
 • Öğrenmenin örenilmesi,
 • Hafıza teknikleri,
 • Yaratıcı öğrenme,
 • Sınavlara stressiz hazırlanma,
 • Öğrenme zorluklarının yenilmesi,
 • Öğretmenlerin yetiştirilmesi,

İş dünyasında NLP

 • "Microsoft'un bilançosundaki en önemli aktif insanın hayal gücüdür." Fred Moody / The New York Times Magazine - 25 Ağustos 1991
  İnsanın hayal gücünü yönetebilirmiyiz?Yönetim biliminde artık bu noktaya gelindi.Özellikle"Öğrenen organizasyonlar"modelinde,NLP bugün yönetimde çeşitli açılardan kullanıyor.
 • Liderlerin eğitimi,
 • Yöneticilerin eğitimi,
 • teknisyenlerin eğitimi,
 • takımların eğitimi,
 • Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların kurulması,
 • Başarılı yöneticilerinin/satıcıların vb. modellenerek davranışlarının astlarına/diğer meslektaşlarına aktarılması,
 • Bilinçaltı satış,ikna ve prezentasyon teknikleri,
 • motivasyon,karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,

Tüm eğitim, katılımcıların iş yaşamları ve özel yaşamlarında kişisel gelişim için birlikte kullanmaları amacıyla pratiğe yönelik olarak ve Türkiye'deki iş yaşamının gerçek koşulları yönelik olarak düzenlenmektedir.

Sağlıkta NLP

NLP Master Practitioner olan bir Psikiyatrist veya doktor yönetiminde gerçekleştirilecektir.

 • Strese dayalı hastalıkların(psikosomatik hastalıklar) tedavisinde tıbbi tedaviye yardımcı olarak,
 • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi,
 • Alerjiler,
 • Ağrılar,
 • Moral destek gerektiren tüm rahatsızlıklar,

Terapide NLP

NLP Master Practitioner olan bir Psikiyatrist veya doktor yönetiminde gerçekleştirilecektir.

 • Depresyon
 • Kişilik bozuklukları,
 • Sosyal fobiler,
 • Panikler,
 • Cinsel fonksiyonel bozukluklar,
 • Madde bağımlılığı,
 • Tüm diğer psikolojik bozukluklar,

Kişisel gelişimde NLP

 • Ruh halini kontrol etmeyi öğrenme,
 • kendini tanımak,
 • Özgüven kazanmak ve self- motivasyon,
 • Her türlü davranış değişimi,
 • Alışkanlıkların değişimi(yeme alışkanlıkları,sigara bırakma,tırnak yeme,vb.)
 • Mevcut olmayan alışkanlıkların kazanılması,
 • Hayattan zevk alma ve mutluluk,
 • Kişisel başarı (toplumda,işte,evde)
 • İnsanlarla iletişim problemleri (hayır diyememe,pasiflik,vb.)

Aile içi iletişimde NLP

 • Eşler arasında iletişim bozuklukları,
 • Ebeveyn-çocuk ilişkileri,
 • çocukların yetişme problemleri,
 • Evlilik öncesi iletişim sorunları,
 • Ergen problemleri,

 

 

NLP Nedir?

Neuro sinir, linguistik dil, programlama dilimiz de kullanıldığı gibi programlama anlamlarına gelir. NLP’nin tanımı bu üç kelimeden gelir ve sinir dili programlaması olarak ifade edilir.

Neuro linguistik programlama zihin ve dil arasındaki etkileşimin davranışlara nasıl yansıdığını tarif eder ve insan hayatındaki en etkili üç unsura odaklanmıştır.

 1. Nöro: Nörolojik sistem vücudumuzun fizik faaliyetleri ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzıyla ilgilidir.
 2. linguistik: Kullanılan dilin çevremiz ve kendimizle kurduğumuz iletişimimizi ve bunun etkinliğini düzenler.
 3. Programlama: Bilgisayar bilimlerindeki programlarıma kavramından alınmış hepimizin kullandığı zihni süreçleri ifade eder.

NLP, farklı alanlardaki başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarca nasıl kopya edilebileceğidir. Biz düşünürken olup bitenler ile düşüncemizin bizim ve diğer insanların davranışları üzerindeki etkileri de NLP’ nin konusu içindedir. NLP, bize daha iyi düşünebilmemizin ve böylece daha fazla başarı kazanabilmemizin yollarını gösterir. NLP, vasat olan ile mükemmel olan arasında bir farklılık yaratacak şekilde, içsel ve dışsal olarak nasıl iletişim kuracağımızı öğretir. NLP, iletişim teorisine sıradan bir katkıda bulunmaktan öte, son derece uygulamaya dönüktür. NLP, parlak başarılar elde etmiş olan kimselerin düşünüş ve davranış biçimlerini model haline getirerek, bizlerin de benzer başarılar elde etmek için onlardan yararlanabilmemizi sağlar. NLP’ nin gösterdiği birçok tekniği yaşamınızın farklı alanlarında doğrudan uygulayabilirsiniz. Böylece, bir yandan öğrenirken elde ettiğiniz sonuçları görmek hoşunuza giderken, öbür yandan da başarınızı inşa etmiş olursunuz.

NLP’ nin bir özelliği de durumlara göre uyarlanabilir olmasıdır. Eğer belirli bir yöntem kısa sürede sonuç vermiyorsa, amaçladığınız şeyi elde edene kadar, özel durum veya sorununuzla ilgili düşünme ve davranma biçimlerinizde değişiklik yapma olanağını sunar. Birkaç temel kuralı kavradığınızda bu değişiklikleri kolayca hayata geçirebilirsiniz. Dahası NLP, davranışlarınızı ve sonuç olarak başarılarınızı etkileyen düşünme süreçlerinizi ve kişisel düşünme biçiminizi daha iyi tanımanızı sağlar. NLP, yaşamınızı kontrol altına alabilmeniz için gerekli olan tüm zihinsel değişim tekniklerini sağlar.

NLP, kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. NLP bir sanattır; çünkü, herkesin kendine özgü düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular, tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışıldığında oldukça öznel sonuçlar ortaya çıkacaktır. NLP bir bilimdir ; çünkü, başarılı davranış yöntemlerinden destek alır.

Özet olarak NLP, dış dünyadan edindiğimiz deneyimleri beş duyumuzla nasıl bir süzgeçten geçireceğimizi ve aynı içsel duyularımızı, arzularımızı, arzuladığımız sonuçlara ulaşmak için bilerek ya da bilmeyerek nasıl kullanacağımızı konu alır. Olay, nasıl algıladığımız ya da nasıl düşündüğümüzle ilgilidir. Zaten ne yaptığımızı ve neyi başardığımızı belirleyen de düşüncelerimizdir (algılarımız, hayal gücümüz ve inanç kalıplarımız). Beynin çalışma mekanizmasıyla ilgili olarak sürekli yeni keşifler yapıldığından, bu konu hızlı bir evrim geçirmekte ve bu yüzden her türlü açıklama çabası kesinlikle yetersiz kalmaktadır. Ancak NLP, şimdilik, “ kişisel mükemmelliği yakalamanın sanatı ve bilimi” olarak tanımlanabilir.

İlk Uygulamalar

NLP’nin yaşamın her safhasına ve karşılaşılan her türlü soruna kökten ve kapsamlı yaklaşımları vardır. Her davranış ve düşüncenin bir sebebi olduğunu ve tüm olumsuz davranış ve düşüncelerin kısa bir süre içinde değiştirilebilmesinin mümkün olduğunu anlatır. Birçok metabolik ve psikolojik rahatsızlıklara çok pratik ve kolay anlaşılabilir yöntemlerle yaklaşarak çok süratli bir şekilde sonuca gidilmesini sağlar. Psikiyatri hekimlerinin çok uzun altı ay veya birkaç sene ilaç kullanmasını tavsiye ettikleri panik atak rahatsızlığına sahip hastaların tedavisinde NLP yöntemlerinin uygulanması ile 15 – 20 dakika gibi çok kısa bir zaman diliminde ve birkaç seans sonunda bu şikayetlerinden tamamen kurtuldukları görülebilmektedir.

Bu yöntem hastalar açısından her zaman ve hem de ekonomik yönden büyük avantajlar sağlamaktadır. Panik atak rahatsızlığı elbette ilaçla da tedavi edilmektedir. Tüm psikiyatri hekimleri ilaç tedavisini yanı sıra psikoterapi (hasta – hekim arasında konuşarak ikili bir diyalog kurulması) yönteminin de çok faydalı olduğunu ifade etmektedirler. Burada özellikle psikiyatristlere saygı duyduğumu ifade etmeliyim. Onların etkinliği asla sorgulanamaz. Şu da bir gerçektir ki Amerika’da NLP’nin önemli bir uygulayıcısı ve eğitmeni, Sınırsız Güç, İçindeki Devi Uyandır adlı kitapların yazarı Anthony Robbins ilk uygulamalarına başladığında önce psikiyatri hekimlerinin tepkileri ile karşılaşmıştır. Psikiyatri hekimleri uzun yıllardır uğraşarak sonuç alamadıkları vakaları kısa sürede iyileştiren A. Robins’in güvenilirliğini sorgulamışlar ve onu şarlatanlıkla suçlamışlardır. Ümitsiz vaka olarak gördükleri bazı hastalarını A. Robbins’e göndererek ondan intikam almaya çalışmışlarsa da Robbins’in muhteşem ve mükemmel bir pratiklikle kısa zamanda hastaları iyileştirmesi karşısında şaşkına dönmüşlerdir.

A. Robbins bazı TV. kanallarında insanların istemedikleri davranışlarından kurtulabilmelerini sağlamak için onlara yardım etme yöntemlerini meydan okumaya benzer bir gösteri edasıyla yaparak Amerika’da müthiş bir şekilde artan ilgi odağı haline gelebilmeyi başarmıştır. A.Robbins yaşam hikayesini anlatırken serüvenine başlangıç noktası olarak Kaliforniya’nın venice kendindeki küçük bekar dairesindeki yaşantısını ve o zamanlardaki yalnızlığını anlatarak başlıyor. Kendisinin içine düşmüş olduğu buhran ve hayatını kontrol edememe duygusundan bahsediyor. Otel odasında banyo küvetinde bulaşıklarını yıkamakta olduğunu ve müthiş gerginlik ve sıkıntılı günler yaşadığını atlatıyor..

Böyle bir kişinin psikolojik ve zihinsel sıkıntılı dönemlerinden onu çekip çıkartan ve sadece Amerika’da değil dünyanın birçok ülkesinde tanınmasını sağlayan, kitaplarının birçok dünya ülkesinde okunan ve konuşulan kitaplar olmasına sebep olan elbette ki NLP’dir.

O; şu anda çok büyük ulusal şirketlerin yöneticilerine ve Amerika senatosunda birçok milletvekilinin ve bakan eğitmenliklerinin yanında devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına danışmanlık yapmaktadır.

A. Robbins, önce kendi içindeki sınırsız gücü ve devi uyandırmış sonra, ardından başarı kendisini zirveye çıkartmıştır.

İsterse Her İnsan Başarır:

NLP; her insanın içinde keşfedilmeyi bekleyen, büyük bir sınırsız güç olduğunu kabul eder. Başarılı olanlar bu gücü kullanmayı öğrenebilmiş olanlardır. Başarısız olanlar ise bu güçden haberi olmayanlardır. Böylesi bir gücün olduğunun farkına varmak bile önemli avantajlar sunar insana. Farkında olmak başlangıçta tam kullanılmasa bile varlığı hakkında bilgi sahibi olunması ateşin tutuşması için kıvılcım rolünü oynamaktadır.

NLP’nin Hedefi Nedir?

NLP’nin birçok hedefi vardır. En öncelikli hedefi insanın kendisini iyi ve mutlu hissetmesini sağlamasıdır. Kendisini iyi ve mutlu hisseden insanın beynini en etkin şekilde kullanarak kendi kontrolü altında tutabilmesini, istekleri doğrultusunda onu makul ve mantıklı şekilde kullanabilme becerisini gösterebilmesini sağlamaktır.

Beynin etkin kullanımı; yaşanılan tüm deneyimlerin bizim yararımıza kullanılmasını sağlar. Bir kez elde edilmiş mükemmel bir başarı veya müthiş bir mutluluk anı nörolojik bir süreç oluğu için istenildiğinde zorluk çekilen bir anda tekrar zihinde yaşanılar bir hadise haline getirilebilir. Duygular deneyimlenir sonra kayıt altına alınırlar. İstenildiğinde ve özellikle gerekli olduklarında bu duygular tekrar yaşanılır hale getirtilebilir. Zor bir zamanınızda ve çok üzgün olmanızın mümkün olduğu bir zamanda çok mutlu olduğunuz o deneyiminizi ortaya çıkarabilir ve o mutluluğu tekrar yaşayabilirsiniz. Duyguların, hislerin ve bunları oluşturan olayların bizde meydana getirdiği değişimlere direnebilme ve tüm kontrolü elimizde tutabilme duygusu müthiş bir özgüven duygusunu da insana kazandırmaktadır.

Mükemmellik Bilimi ve Sanatı:

Genelde duyguların kontrolü, özellikle zevk ve acı duygusunun denetim altında tutularak bizim yaramıza kullanılmasının sağlanması yaşam kalitemizde mükemmel bir değişim meydana getirecektir. Ateşi tuttuğumuzda elimizin yanacağını biliriz. Deneyimlerimiz bize ateşin zarar verdiğini öğretmiştir. Sigara içmek ise bir çok kişiye zevk verir. Bu yüzden onlar sigara içmeye devam ederler. Sigarayı bırakmak hiç de zor değildir. Kanser olmayla ve acı duygusu ile sigarayı birleştirin ve bunu bilinç altınıza kabul ettirin. Yaşamda her şey sizi sigaradan uzaklaştırmak için işbirliği yapmaya başlayacaktır. Bu duyguları içselleştiremediğinizde ve bağlantınızı sağlam kuramadığınızda sigaradan veya diğer istemediğiniz herhangi bir davranıştan kurtulmada başarılı olamazsınız.

Zengin olmak çok para kazanmayla eşdeğer tutulmuştur. Paranın bize mutluluk getireceğini düşünürüz çoğu kez. Gerçekte öylemidir? Birçok zengin var kuru ekmeğe ve sade bir yaşantıya öyle hasretler ki... Hastalıkları ve mutsuzlukları çok paraları olsa da onları rahat bırakmamaktadır. Gerçekte zenginlik sağlıklı ve mutlu olmaktır.

İlk dünyaya geldiğimiz andan itibaren tüm çocukluğumuz ve okul dönemlerimizde öğretmenlerimizden öğrendiklerimiz bizim değer yargılarımızın oluşmasını sağlamaktadır. Her olay, yediğimiz tüm yemekler, kullandığımız ilaçlar, okuldaki arkadaşlıklarımız, üzüntü ve sevinçlerimiz şuur altımızda kayıtlıdır. Çok şükür ki bunların bizim tüm kişiliğimizi oluşturan kalıcı faktörler olmadıklarını artık biliyoruz. Bunlar üzerinde oynamalar yapmak, değişimleri gerçekleştirmek bizi zayıflatan faktörleri silmek ve güçlendiren olayları ön plana çıkararak daha da güçlenmek ve sağlam kişilikler oluşturabilmek NLP ile mümkün olabilmektedir. Bu değişimleri gerçekleştirmek; mükemmellik yapısı üzerinde çalışma, mükemmellik bilimi, değişim sanatı, performans teknolojisi, istediğiniz sonuçları elde etme yöntemi gibi değişik isimlerle NLP’yi son yıllarda sürekli popüler halde tutmaktadır.

 

NLP tekniklerinin temeli

1) Harita yaklaşımı: Muhteşem bir iletişim bombardımanı ile yaşamınıza devam etmekteyiz. Özellikle dış iletişim dediğimiz çevremizde meydana gelen olaylara vermiş olduğumuz anlam ve tepkiler kendi filtremizden geçerek algılarımız haline gelmektedir. Kişisel filtrelerimiz; düşünce tarzımıza, inançlarımıza, o anda içinde bulunduğumuz fiziki ve ruhi durumumuza göre değişir. Çevreden gelen uyaranları tam gerçek anlamına göre değil kendimizin o andaki durumuna göre algılarız. Farklı bir niyetle söylenilmiş çok olumlu bir mesajı biz bazen çok değişik kötü bir anlam yükleyerek algılayabiliriz. Bu yüzden toplumumuzda oldukça yaygın eşref saatime geldi bu yüzden onun bu teklifini kabul ettim sözlerini duyabilir veya tam zıddı bir söylemle de karşılaşabilirsiniz.

Mutlak gerçek değil, herkesin kendisine göre oluşturduğu bu farklı gerçeklere harita denilmektedir.

2) Sistem yaklaşımı:  İnsanın kendisiyle, çevresiyle etkileşimi bir sistem ve alt sistemler boyutuyla birlikte gider. İnsanların tam olarak gerçeği olduğu gibi algılamasının zorluğu belirgindir. Bu durumda gerçek amaç doğru haritayı oluşturmak değil, sistem yaklaşımına en uygun olan zengin haritayı meydana getirmektedir.

Sıkıntılı bir olay karşısında ne kadar çık değişik alternatif yaklaşımınız varsa başarıyı elde etmeniz o oranda mümkün olacaktır. Mükemmellik yolundaki kişilerin olaylara yaklaşımı ve birçok değişik bakış açılarına sahip olabilmeleri, amaçlarına giden yolda tıkanıklıklarla karşılaştıklarında hemen değişik yöntemler ve alternatif amaçlar üretebilmeleri onları mutlaka başarıya götürecektir. NLP; sınırsız olanakların bulunduğunu anlatır. Çaresiz olamayacağınızı her zaman bir çarenin varlığını ve o çarenin de sizin gerçek kaynaklarınızda zaten olduğunu ifade eder.

NLP Beyninizi Kullanılma Kılavuzu

NLP için kısaca beyninizin kullanılma kılavuzu da demek mümkündür. Evinize aldığınız bir beyaz eşya veya bir cep telefonu için kullanılma kılavuzu bedelini ödeyerek satın aldığınız mal ile birlikte size teslim edilir. Kullanma talimatnamesi olarak verilen bu belge satın aldığınız aletin en verimli ve uzun ömürlü olarak kullanılmasını sağlayacak pratik bilgiler içerir. Oysa ki tüm bu cihazlardan çok daha üstün bir teknoloji ile yaratılmış muhteşem ve mükemmel olağanüstü özelliklere sahip beynimizin bizim tarafımızdan nasıl kullanılması gerektiğini anlatan bilgilerden hep mahrum kalmışız. Bu bilgiler pratik olarak bize sunulmamış. Aile içi eğitim, okulda ve üniversitelerde verilen eğitim, çevreden aldığımız eğitim, hep yanlışlıklarla dolu deneme yanılma yoluyla aldığımız eğitim maalesef bize en anlamlı katkıyı ağır bedeller ödeterek yapmaktadır. Elbetteki her şeyin bir bedeli vardır ve ancak büyük başarılar ağır bedeller ödenilerek elde edilir.

Kılavuzun Stratejileri

 • Başarı formülü sizi gitmek istediğiniz yere, hedefe ulaştırarak bir sürenin formülüdür.

     Ne istediğinize karar vermek, Eyleme geçmek, Nelerin iyi sonuç verip, nelerin vermediğini fark etmek,

Elde etmek istediğiniz sonuca ulaşıncaya kadar, yaklaşımınızı değiştirmemek. Mutlaka başarıyı getirecektir.

 • Gerçek bir karar vermek, bir sonuç elde etmeye adanmak, beyniniz için sizi diğer tüm ihtimallerden korumak anlamına gelir. Bir daha sigara içmemeye gerçek anlamda karar verebildiğinizde sigara tamamen iğrenç kanser yapıcı dumanını hayatınızdan bir daha size yaklaşmaya bile cesaret edemeyecek kadar uzaklaştıracaktır. Sigarayı bırakmayı başaramayanlar gerçek karar mekanizmalarını işletemeyenlerdir.
 • Standartlarımızı yükseltin. İstekleriniz ne kadar olağan ve sıradan ise yaptıklarınızda o oranda olağan ve sıradan olacaktır. Sıradanlığın dayanılmaz rahatlığını aşamadığınızda beyniniz size rağmen sizi ateşleyerek istediğiniz güce ulaşmanızı sağlamayacaktır. 
 • Sınırlayıcı inançlarınızı değiştirin. İnançlarınız aslında bilinç altınızda kendinize verdiğiniz emirlerdir. Hiçbir kimse inanmadığı bir başarıya ulaşamamıştır. İnanmak; elde edilecek başarının şah damarıdır. Sizi gecenin karanlığından sabahın kuş cıvıltıları eşliğinde dingin aydınlığına çıkarır. Sınırlayıcı inançlar ise, yapamayacağınızı ve tüm olumsuzluklarla birlikte yaşamın sizi hep engelleyeceğini homurdanır.
 • On yıl kadar önceki milli futbol takımımızın oynadığı futbolu ve aldığı sonuçları lütfen düşünün. O zamanlardan bu güne gelindiğinde değişen ne olmuştur. Sınırlayıcı inançlarımızdan kurtulup, kendimize olan güvenimizin artması bu başarıda en önemli rolü oynamıştır. Futbolumuzdaki bu diriliş ve ayağa kalkışı yaptığımız her işe modellediğimiz de içinde yaşadığımız gezegen ve çağa millet olarak yön verecek müthiş bir kudrete ulaşabiliriz.
 • Ülkemizin son dünya futbol şampiyonasında göstermiş olduğu başarının perde arkasında futbolcularımızın bir NLP uzmanı tarafından motive edilmelerinin önemli payı vardır.Onlar büyük başarıyı ve taksim meydanında yapılan o gösterileri önce zihinlerinde gördüler.Akşamları kaldıkları otellerde bir araya gelerek NLP teknikleriyle önemli terapi seanslarından geçtiler.Artık başarı onlar için mutlak bir sonuç haline gelmişti.
 • Stratejinizi değiştirin. Sürekli yaptığınızı ama sonuca ulaşamadığınız bir eyleminiz oldu mu? Yapıyorsunuz, ama sonuç alamıyorsunuz. Bunu uzun bir şekilde devam ettirmek akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Hemen yönteminizi değiştirerek sonuca varmayı istersiniz. Standartlarını yükselten, sınırlayıcı inançlarını değiştiren bir kimse mutlaka aynı gelişmiş beyin gücü ile strateji değişikliklerini de otomatik olarak kendiliğinden yapacaktır.
 • Beyninizin acı ve zevk duygularınızdaki yaklaşımını dengeleyin. İyi düşünün mutlaka tüm davranışlarımız bu iki duygumuzun kontrolünde gider. Zevk aldığımız yemekleri yeriz. Zevk aldığımız bir mesleği seçeriz. Uyumak, sevmek, sevilmek, spor yapmak, bize zevk verir..Müziği seviyorum ama müzik dinlemek istemiyorum diyen birisini hiç duydunuz mu?
 • İstemediğimiz ama yapmaktan geri de duramadığımız tüm olumsuz davranışlarımızı acı duygumuzla ilişkilendirirsek onlardan kaçınabiliriz. Acı ve zevk duygularımızı kullanarak davranışlarımızı düzenleyebilmek tamamen mümkündür.
 • MODELLEME NEDİR?
  Modelleme uzmanlığın keşfedilmesi, kodlanması, yinelenmesi ve aktarılması yönünde bir süreçtir. Oturduğu yerden insanlara ne yaptıklarını öğreten pek çok uzman vardır. Bu tür insanlar pek başarılı olamazlar. Bunun kanıtı şudur ki bu uzmanların öğrencileri çoğunlukla onların düzeyine çıkamıyor. Eğer uzmanlar gerçekten ne yaptıklarını bilseler ve başkalarını eğitebilselerdi, öğrencileri de onların düzeyine yükselirdi. Gerçekte hiç de böyle olmuyor. Bunun nedeni çok basit. Uzmanlar büyük ölçüde bilinçsiz uzmanlık düzeyinde çalışıyorlar. Kısacası, ne yaptıklarının bilinçli olarak farkında değiller. İşte modelleme bilinçli olmayan uzmanlığın keşfedilmesi ve aktarılması sürecidir.

Modelleyin. Elde etmek istediğiniz başarıyı şimdiden elde etmiş insanların hangi yöntemleri kullandığını nasıl başarılı olduklarını modelleyin. Modellemekle bir tür zaman ve gösterilecek çabadan tasarruf yapmak mı istiyorsunuz? Şimdiden o konuma gidin. O hali ve duyacağınız zevki yaşayın. Tüm duyu organlarınızı kullanarak o anı hissedin. Beyniniz şuuraltınıza emir verir ve siz bir polis köpeği gibi müthiş bir araştırmaya girişerek mutlaka aradığınız ve hedeflediğiniz amaca ulaşırsınız.

 • Beyni sorunlara değil hedeflere odakladığınızda ona pozitif mesajlar vermelisiniz. Beyin niyete değil kelimelere bakarak harekete geçer. Bu konuda başarısız olmak istemiyorum yerine bu konuda başarılı olmak istiyorum şeklinde cümle kurulmalıdır.Yanlış ve olumsuz cümle olumsuz sonuçların ebesidir.
 • Doğru soruları, doğru zamanda ve olumlu şekilde sorun. Olumlu sorduğunuz soruya beyniniz mutlaka olumlu cevap üretecektir. Yaşamakta olduğunuz herhangi bir zorluk da bu durumda nasıl yararlanabilirim? diye kendinize sormalısınız. Bu soru mutlaka odağınızı olumlu yönde değiştirecek ve sorunu çözmek için tüm referans ve alternatifleri değerlendirmeye başlayacaktır. Ayrıca bu sıkıntının veya zorluğun hangi yanı harika? diye de sormanız harika sonuçlara ulaşmanızı kalaylaştıracaktır. İstenildiğinde her zorluğun aslında bizim yetişmemizde, yaşam kalitemizin artmasında çok önemli fırsatlar sağladığı görülebilir. Zorluklardan ders alınması aslında kolaydır. Her şeyden ders alabilmenin zorluğu ortadadır. Zorluklar, görev değişiklikleri, boşanmalar, ölümler, trafik kazaları, önemli hastalıklar ve daha birçok yaşamımızda karşılaştığımız olayların üzerimizdeki etkisi çoğu kez ders almamıza yönelik değil midir? Kimi zaman olumlu ve kesin değişimler için yaşamımızda radikal bazı olayların olması bile gerekmez. Yaşanılan bir duygu, minik bir kelime bile müthiş muhteşem değişimleri ortaya çıkaracak güce ulaşabilir.
 • Kelimeleri seçerken dikkatli olun. Kullanılan kelimelerin gücü size geri dönüp bedeninize oradan da ruhunuzun derinliklerine kızıl ötesi ışınlar gibi yansıyacaktır. Ağızdan çıkan her kelime duygu durumunu azaltır yada yükseltir.Olumsuzluklara odaklanarak sürekli onlardan bahsetmek sizi n duygu durumunuzu n azalmasına ve ruhsal olarak zayıflamanıza neden olur.Güzel bir olayı anlatırken kullandığınız kelimeler o olayı yaşadığınız andaki duygu yoğunluğunu taşıyorsa aynı işlemi tersinden yaptığınızda yani sıkıntılı bir olayı coşkunlaştırıcı ve güçlendirici kelimeleri kullanarak anlattığınızda olayın anlamının da değiştiğini görebilirsiniz.
 • Kullandığımız kelimeler güçlendirici ve zayıflatıcı kelimeler olarak adlandırılırlar.
 • Muhteşem, büyük, farklı, olağan üstü, başarı, cesaret, zafer, harika, güçlendirici kelimelere, alçak, şerefsiz, iğrenç, zor, kanlı, öldürücü, miskin ise zayıflatıcı kelimelere örnek olursak verilebilirler.
 • Güçsüzleştirirci kelimeleri kullanarak kendi kendilerini sabote eder insanlar. Oysa ki; güçlendirici kelimeleri daha sık kullanmak yeterlidir. Muhteşem ve etkileyici gücünüzün olduğuna inanmanız ve bunu tekrarlamanız bir süre sonra o özelliklere sahip olduğunuz gerçeğiyle karşılaştıracaktır sizi.Yaşam tekrarlardan beslenir.Tekrarlar labirentlere sokar veya derin kuyulardan çıkarır.Bir altın işleyicisinin hassaslığıyla ve buldozerin dişli çarklarının kuvvetinde bir ilhamla görev yapar.
 • Dünya kupasında milli takımımız Japonya’yı yendiğinde teknik direktörümüz Şenol Güneş: “Japonlar üzülmesinler, bundan sonra onlar içinde oynayacağız” demiştir. Cümlenin zamanlaması ve ihtiva ettiği anlamların mükemmelliği o galibiyetin değerinin defalarca artmasını sağlamış ve birçok değişik ülke insanlarının da bizlere bakış açısını olumlu etkilemiştir. 
 • Sizi gerçek siz yapan değerlerinizi keşfedin, yaşamın, diğer insanların ve kendinizin size sunduğu ve bunlarla adeta şekillenerek kendinize seçtiğiniz yolculuğun adını koyun. Bu yolculuğun kesintisiz son nefesinize veya elde etmeyi istediğiniz bir hedefe kadar mı devam edeceğine karar verin. Siz aslında kimsiniz? Ne yapmak, olmak istiyor ve bu yolculuğunuzda hangi değerlerinizin gücüyle ve engellemeleriyle ilerliyorsunuz? Sevgi, saygı, özgürlük, yakınlık, güvence, sağlık, ihtiras, güç, serüven ve başarı kelimelerinin sıralamasını nasıl yaparsınız? Sizin için bunların önemlerine göre sırlanılmaları durumunda hangi değer birinci ve hangi değer sonuncu olur. Günde bir paket sigara içen bir insanın değer sıralamasında sağlık kelimesi elbette ilk sıralarda değildir.
 • Yeniden çerçeveleyin. Yaşadığınız bir olayın dışına çıkıp o olayı tekrar tamamen farklı bir şekilde yorumlayın. Olayı olumsuz değil olduğu şekilde yorumlayıp olayla ilgili algınızı değiştirdiğinizde olayın anlamı da tamamen değişecektir. Yağmurlu bir sonbahar gününde trafiğin sıkıştığı bir anda yolun hemen kenarındaki yemyeşil çam ormanlarını görüp onların önemini ve güzelliğini büyük bir zevkle seyretmek yada havanın yağmurlu, ve trafiğin tıkalı olmasına lanet etmek arasında kaldığınız da ilkini tercih etmeniz bir yeniden çerçeveleme örneğidir.

 

 

 

ÇAPALAMA NEDİR?

 

 

 

NLP DİPLOMA
NLP’ye giriş yapmak ve minimum 2 gün deneyim kazanmak isteyenlere özel hazırlanmış NLP’nin öncelikli tekniklerinin öğretildiği bir program.

NLP PRACTITIONER
NLP’nin gerçek değişimi, gelişimi gerçekleştirebilecek kaynakları organize edebilme becerilerini öğreten ve deneyimleten uygulama ağırlıklı bir programdır.


NLP MASTER PRACTITIONER
NLP Practitioner eğitimini almış ve NLP konusunda ustalaşmak ve kendi ile birlikte diğerleriyle de  NLP ile ilgili çalışmalara başlamak isteyen kişilere özel dizayn edilmiş bir program.


NLP TRAINER TRAINING “ EĞİTMEN” EĞİTİMİ
Trainer Training Programına katılarak NLP İle ilgili son gelişmeleri hızlı bir şekilde yakalama şansınız var. Aşağıda NLP Trainer Training Programına katılacak kişilerin öğrenecekleri bazı konu başlıkları.


- Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
- Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması.
- Dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkilemenin sırları.
- Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi.
- Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak.
- Anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri.
- Kavram, ilke, yöntem, prosedür modellemesi.
- Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi.
- Duruma göre stratejileri kullanmak.
- Duruma göre ağırlığını koyma.
- Mantık seviyelerinin ötesi.
- Sibernetik epistemoloji.
- Bilinçaltı satış, ikna ve prezentasyon teknikleri.
- Hiyerarşi seviyelerini ve mantik çeşitlerini izlemek.
- Öğrenen kişileri modelleme.
- NLP teknikleri ile terapi uygulamaları.
- Eğitmen kimliğini oluşturma ve geliştirme.
- Öğrencileri değerlendirme, test etme , geri bildirimde bulunma ve tekrar test etme.
- Coaching
- 4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi).
- Bilinçaltı iletişim teknikleri.
- Sahnede çapa atma teknikleri.
- Lojistik (ve lojistikle çalışmak)
- Oturma düzenlemesi.
- Çevre düzenlemesi
- Araç, gereç
- Çevresel etkileri
- Hızlandırılmış öğrenme.
- Üretken öğrenme.
- Chunking, sıralama ve davranışların şekillenmesi.
- Yetişkin ögrenme teorisi ve hafiza dinamikleri
- Öğrenmenin 4 seviyesi.
- 7 üretken öğrenme TOTE modeli.
- Öğrenme meta programları.
- İleri dil kalıpları ve metaforlar.
- Başarili yöneticilerin/saticilarin modellenerek davranişlarinin diger meslektaşlarina aktarilmasi.
- Sahne becerileri.
- Öğretme stili geliştirme.
- Eğitimde egzersizleri kullanma stratejileri.
- Eğitimde yönlendirme stratejileri.
- Eğitimi özetleyerek sonlandırma teknikleri.
- Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak.
- Ses, ritim ve vücut dilinin ustaca kullanımı.
- Eğitmenlerin notlarını gerektiğinde kullanma yada kullanmama yöntemleri.
- En yüksek kapasitede modelleme stratejileri
- Grup kalibrasyon yöntemleri.
- Grup trans uygulama becerileri.
- Eğitimde müzik, renk ve oyunların kullanımı.
- Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak.
- İki eğitmenin birlikte eğitim verme teknikleri.

Çocuklarda NLP Uygulamaları

Okulla İlgili:

Gelişimsel NLP uygulamaları:

*Hiperaktivite

*Dikkat Eksikliği

*Özel Öğrenme *Güçlüğü

*Okul Fobisi

*Okul Başarısızlığı

*Zihinsel Gerilik

*Konuşma *Bozukluğu

*Yaygın Gelişimsel *Bozukluklar

 

Davranış

Duygusal:

*Çalma

*Altını Islatma

*Dışkı Kaçırma

*Tırnak Yeme

*Parmak Emme

*Saldırganlık

*Kendine *Güvensizlik

*Korku

*Kaygı

*Anne Bağımlılığı

*Kardeş Kıskançlığı

*Uyum Problemi

*Aile Rehberliği

 

 

 

SSS

 

NLP Pratisyeni kimdir?

NLP Pratisyeni (NLP Practitioner) NLP'nin ilkelerinden ve becerilerinde yola çıkarak temel uygulamaları yapacak beceri düzeyine sahip, NLP Pratisyen sertifikalı kişilerdir.
Bu kişiler NLP'yi kendi yaşamlarında uygulamaya başladıkları gibi yakınlarındaki kişilere de temel becerilerin yeterli olacağı konularda yardımcı olabilirler. Örneğin basit korkuların yenilmesi, bazı davranışların değiştirilmesi, algılamalarda farkındalık oluşturulması, iletişim kalitesinin arttırılması gibi uygulamaları gerçekleştirebilir, hem kendilerinde hem de çevrelerinde bunların kullanımını olası kılabilirler.

. NLP Pratisyen kursunun içeriği nedir?

NLP Pratisyen kursunda aşağıdakileri gerçekleştirmek için gerekli olan konulara yer verilir:

- Temsil sistemleri ve ilişkili uygulamaları tanımak ve kullanmak
- Duyularla ilişkili dil kaliplarını belirleyebilmek.
- Fizyolojik erişim ipuçlarını fark edebilmek
- Zihni ve duygusal durumları tanımak
- Ahenk ve uyum sağlamak ve sürdürmek
- Meta model kalıplarıyla ve sorularıyla dilin derin yapısını ortaya çıkartmak
- İyi yapılandırılmış sonuçlar tarif etmek.
- Çapalama becerilerini geliştirmek
- Kişisel performans durumlarını yönetebilmek
- Çeşitli modeller aracılığıyla yüksek performans stratejilerini ortaya çıkartmak ve kullanmak
- Olumlu niyetleri bularak problemli davranışları yeni çerçevelere oturtmak.

. NLP Uzman Pratisyen (master practitioner) kimdir?

NLP Uzman Pratisyeni, ileri düzey NLP konularında kavramsal, analitik, gözleme dayalı ve etkileşimli becerilerle gelen bilinçli ve biliçdışı yetkinliklere sahip bir kişidir. Bildikleri NLP becerilerinde yaratıcı ve üretken olmayı öğrenmişlerdir.
Böylece yeni teknikler oluşturabilir, modeller geliştirebilirler.

. NLP Uzman Pratisyen (master practitioner) kursunun içeriği nedir?

NLP Uzman Pratisyen kursunda aşağıdakileri gerçekleştirmek için gerekli olan konulara ve araçlara yer verilir:

- Problem çözümü için meta programlar
- Konumsal çözümleme ve zaman çizgisi (time line) yaklaşımlarıyla meta haritalama
- Kısıtlayıcı inançlar ve sözel ikna ile ilişkili olarak dil kalıpları
- Nöro mantıksal düzeyler ile ilişkili fizyolojik ve kognitif kalıplar
- Çeşitli algılama konumlarının kullanımı için strateji geliştirme
- İleri düzey dil kalıpları
- Sistem dinamiklerinin yönetimi- meta mesajlar ve psikocoğrafya
- S.C.O.R.E. model ile problem alanının tanımlanması

. NLP eğitimcisi olmak için neler gerekir?

NLP eğitimcisi olmak için sırasıyla NLP Pratisyen (practitioner), NLP Uzman Pratisyen (master practitioner) ve NLP Eğitmeni (trainer) kurslarını tamamlamış ve sertifikalarını almaya hak kazanmış olmak gerekir.

. NLP eğitimi için yurtdışına çıkmak istiyorum. Bana nereleri önerirsiniz?

Amerika'da NLPU, İngiltere'de ITS, PPD gibi deneyimli kuruluşlar NLP sertifika programları düzenlemektedirler.

. NLP’nin kökeni nedir?

NLP, 1970'li yılların başında (dilbilimci) John Grinder ve (matematikci ve Gestalt terapist) Richard Bandler tarafından Amerikada oluşturuldu.
NLP, 'Konusunda yetkin biri ile mükemmel biri arasindaki fark nedir?' sorusuna yanit arama çalışmalarının ürünüdür. Bu soruya yanıt aranırken dallarında üstün performans sergileyen bazı kişiler seçilerek (Fritz Perls - Gestalt terapinin kurucusu, Virginia Satir - aile terapisti ve Milton Erickson - psikiyatrist, 'American Society of Clinical Hypnosis'in kurucusu) bu kişilerin sözel ve davranışsal yaklaşımları incelendi. Amaç, mükemmelliğe nasıl erişildiğinin belirlenerek bunun herkes tarafından öğrenilebilir-uygulanabilir hale getirilmesi idi (modelleme). Grinder ve Bandler kullandıkları modelleme teknikleri ve kişisel katkılarını, beyin-dil-vücut arasindaki ilişkiyi sembolize etmek için 'Nöro-Lengüistik Programlama' olarak isimlendirdiler. Günümüze kadar NLP kapsamında, psikoterapi, eğitim, sağlik, iş hayatı, yaratıcılık, yöneticilik, satış, liderlik... gibi cok geniş bir yelpazeye yönelik çeşitli iletişim - değişim becerileri ve etkin yöntemler geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor.

. NLP’yi kimler kullanabilir?

Kendisinin ve içinde yer aldığı toplumun yaşam kalitesini seçenekler ekleyerek arttırmak isteyenler kullanabilir. En anlamlı ve tutarlı olan yaklaşım NLP'yi yaşayabilmektir.

. NLP’nin faydalandığı bilim dalları var mı?

NLP'nin bazı diğer alanlarla buluştuğu noktalar vardır çünkü nörolojik, lengüistik ve kognitif bilimlerden aldığı bazı çerçeveleri kullanır. Aynı zamanda bilgisayar programlaması ve sitem teorisinin de prensiplerinden yararlanmıştır. Amacı bilimsel teori ve modellerden bir sentez oluşturmaktır.

. NLP’yi tam olarak ne amaçla kullanabilirim? Bana ne konularda faydaları olabilir? (okul, iş, aile, çocuk yetiştirme vs.)

NöroLenguistik Programlama (NLP) başarılı performansların incelenmesi sonucu ortaya çıkan ve gelişmekte olan bir dizi yaklaşım, model ve araçlar bütünüdür. Zihnimizi nasıl kullandığımızın farkına vararak hem kendi yaşantımızda, hem de yakınımızdaki kişilerle ilişkilerimizde daha esnek olmamızı ve etkin yönlendirmeler yapmamızı sağlar. Böylece:

· Daha başarılı ilişkiler kurabiliriz. Örneğin çocuklarımızla daha etkin iletişim yöntemlerini keşfedebiliriz.
· Hedeflerimizin gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Kariyerimizi planlayabilirz.
· Bireysel ve kurumsal değişikliklerin oluşması için gerekli ortamları hazırlayabiliriz.
· Kendimiz ve diğerleri için neyin önemli olduğunu bulabiliriz. Böylece motivasyonumuzu sürekli canlı tutabiliriz.
· Kendi performansımızı daha da iyileştirebiliriz
· Açık, net ve etkin iletişimler kurabiliriz.
· İstemediğimiz davranışlarımızı olumlu biçimde değiştirebiliriz.
· Daha yaratıcı ve esnek davranışlar geliştirebiliriz.
· Kullanılan dil kalıplarını fark edebilir ve uygulayabiliriz. Böylece daha etkin yönlendirmeler yapabiliriz.
· Kendimizle daha barışık olabiliriz.

Bu gibi yararlarını ayrıca iş dünyası, sağlık uygulamaları, eğitim, satış ve yaratıcılık alanlarına da taşıyabilirsiniz, daha da yaygın kullanımını hayatınızıa geçirebilirsiniz.

. NLP’nin bedensel sağlıkla bir ilişkisi var mıdır?

Sağlığımızı etkileyen unsurlar arasında yaşamı nasıl algıladığımız, karşılaştığımız olaylara nasıl tepkiler verdiğimiz, yani inandığımız doğrular, değerler ve inançlarımızın büyük payı vardır. Zihin ve beden arasinda sağlıklı,dengeli bir ilişkinin kurulabilmesi için- ki sağlıklı olmayı bu şekilde tarif edebiliriz- bizim de işimize yarayan, bizim isteklerimizi destekleyen değerlere ve inançlara ihtiyacımız var.

NLP'nin sağlık uygulamalarının amacı kişilerin kendi yaşamlarını sağlıklı sürdürmek için NLP yaklaşımlarından ve araçlarından nasıl yararlanabileceklerinin örneklerini paylaşmaktır. Çalışmalar sırasında katılımcılar çeşitli uygulamalar yaparak bu yaklaşımları nasıl kullanabileceklerini deneyimlerler. Kendi sağlıkları konusunda kendi katkılarını fark etmeleri, kendilerine sağlıklı olmak için hedef belirlemeleri bu uygulamaların başında yer almaktadır. Ayrıca sağlık hedeflerine ulaşmak için neler yapabileceklerini görmeleri, önlerin çıkan engelleri (inançlar, semptomlar, duygusal tepkiler, iç çatışmalar gibi) tespit ederek müdaheleleri belirlemeleri mümkün olacaktır.

Bu çalışmalar kendi sağlıkları konusunda daha yönlendirici olmak isteyen kişilere olduğu gibi, sağlık problemleriyle uğraşanlara destek durumunda olan insan kaynaklari çalışanları, hemşireler, danışmanlar, öğretmenler gibi katılımcılara da yarar sağlayacaktır.

. NLP’nin psikolojiden farkı nedir?

NLP bir tür uygulamalı psikoloji olarak düşünülebilir. NLP'nin odaklandığı konu psikolojik prensiplerin ve öğretilerin insanların problem çözmeleri, istedikleri sonuçlara ulaşmaları ve değişik alanlarda performanslarını iyileştirmeleri için kullanılmasıdır. Psikolojinin hemen hemen her alanında yapılan çalışmalardan fikirleri, araştırmaları ve prensipleri sentezler.

. NLP konusunda bireysel ya da kurumsal olarak özel ders almak da mümkün mü?

Evet mümkündür. Kurumlar ihtiyaçlarını belirleyerek kendileri için özel kurslar tasarlanmasını isteyebilirler. Bunlar iletişim, satış, liderlik, sunum, coaching, sistem düşüncesi gibi uygulama alanlarında olabileceği gibi temel NLP becerilerinin kullanılmasını içeren kısa süreli NLP'nin temel özelliklerinin anlatıldığı kurslar da olabilir. Bireylere de coaching kapsamında özel NLP çalışmaları yapılır.

 

 

 

 

 


YORUMLAR
Henüz Yorum Yazılmamış...YASAL UYARI

Sitemizde yapılan paylaşımlar SADECE BİLGİ amaçlıdır. Teknik ve yöntemlere ait bu bilgiler,Tıp biliminin Uzmanlık alanlarının ve bu alanda Uzman Doktorların yerini almaz. Bu bilgiler hiç kimseye tedavi yapma yetkisi vermez. Çözüm Eğitim Danışmanlık Merkezinde ve Psikoterapi ve Danışmanlık Derneğinde herhangi bir hastalık için klasik tıbbi ve psikolojik tedaviler yapılmadığı gibi bu tedavilere alternatif bir tedavi yöntemi de UYGULANMAMAKTADIR.