Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mersin Çözüm Danışmanlık Merkezimizde Performans Geliştirme

Performans Geliştirme

28 Haziran 2015 00:15
Yorum Sayısı :0  Okunma : 2039

Performans Geliştirme Her insan yaratıcı bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyeli her ne meslek grubunda olursa olsun, ortaya koyması halinde yaşam kalitesi artacaktır. Herkes daha iyisini başarabilir ve üstün performans gösterebilir. Mersin Çözüm Danışmanlık Merkezimizde merkez olarak Performans Geliştirme merkezimiz aracılığıyla, her yaştan bireyin yaşamında sergilemekte olduğu performansı üst düzeye çıkarmayı ve bu yolla yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. İş yaşamında, sporda, performans sanatlarında ya da kişisel yaşamda, özetle yaşamın hemen tüm alanlarında ihtiyaç duyulan olumlu değişimi yaratmak ve bireylerin performansını geliştirmek için 2007 yılından bu yana hizmet veren Psikoloji İstanbul, performans geliştirme alanında öncü bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Performans geliştirme teknikleri: eğitimde, sporda, sağlıkta, performans sanatlarında, ebeveynlikte, koçlukta, öğretmenlikte, ikili ilişkilerde, politikada, liderlikte ve her alandaki iş yaşamında kullanılabilmektedir. Psikoloji İstanbul’un benimsemiş ve uygulamakta olduğu performans geliştirme sisteminde, bireyin ve grupların yaşadığı “sorun”lara değil, olumlu ve “güçlü” yanlarına odaklanmaktadır. Tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içinde, bireylerin, grupların, kurumları ve ailelerin performansını geliştirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve var olan potansiyelleri en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğu ilkesi ile hareket eden merkezimizde özel olarak odaklanılan performans alanları spor, iş yaşamı ve özellikle sahne sanatlarıdır. Sporda Performans Geliştirme Spor psikolojisinin alt alanlarından biri olan, sporda performans geliştirme, sportif alanda istenilen yüksek performansa ulaşabilmek ve optimum performans düzeyini koruyabilmek amacıyla, zihinsel ve psikolojik becerilerin etkin en hızlı biçimde uygulanması sürecidir. Sportif performans için ihtiyaç duyulan psikolojik becerileri geliştirerek, motivasyonun optimum düzeye getirilmesi, performansı azaltan kaygı, öfke vb. öğelerin ortadan kaldırılması yoluyla sporcunun performansının en üst düzeye çıkarılması sağlanmaktadır. Performans geliştirme sürecinde sporculara edindirilen zihinsel beceriler ile ise, zihinde canlandırma, odaklanma becerileri vb. beceriler yoluyla performansı en üst düzeye çıkararak sporcunun rakipleriyle arasında fark yaratacak bir dizi gelişim sağlanmaktadır. Sporda performans geliştirme dünyanın pek çok yerinde olimpik atletler ve profesyonel sporcular tarafından kullanılmakta ve bireysel sporcu koçluğunun yanı sıra pek çok ülkede takım sporlarında da performans geliştirme uzmanları ile çalışılmaktadır. Ülkemizde spor psikolojisi alanı yeni yeni gelişmeye başlayan bir alan olduğunda, sporda performans geliştirme henüz etkin olarak kullanılmamaktadır. Performans geliştirme alanında 2006 yılından bu yana hizmet vermekte olan merkezimizde bireysel ve takım sporlarında performans gösteren pek çok bireyle yaptığımız çalışmalarda, performansı en üst düzeye çıkarmada başarı düzeyimiz % 90’ın üzerindedir. Psikoloji İstanbul olarak sportif performansı geliştirmede kognitif, davranışçı, motivasyonel ve spor psikolojisi ilkeleri ile bütünleştirerek, bireye özel olarak şekillendirilen, EMDR (Eye Movement Desensistization and Reprocessing), Kaynak Yerleştirme ve imgeleme tekniklerini kullanmaktayız. Yapılan performans geliştirme çalışmaları sonunda ulaşılan performans alanları aşağıdaki gibidir: •Kaygı kontrolü: Pek çok sporcu antrenmanda gösterdiği performansı maç ya da yarışma sırasında ortaya koyamamaktadır. Kaygının neden olduğu bu performans düşüklüğü kısa süreli müdahalelerle ortadan kaldırılabilir. •Özgüven arttırma: Her türlü sportif performansta sporcunun kendine olan güveni saniyeler içinde altüst olabilmektedir. Performans için hayati olan “özgüveni” korunaklı bir zihinsel fanus içinde tutmak ve performansa engel teşkil etmesini önlemek mümkün. •Konsantrasyon becerilerini artırma: Faklı sporlar için ihtiyaç duyulan odak noktası farklıdır ve her performans süresi içinde sporcunun odağını bir noktadan diğerine çekmesi gerekmektedir. Sporcunun otomatik olarak gerçekleştirdiği bu süreci kontrolü altına alması performansını geliştirmesini sağlayacaktır. •Performans engellerini ortadan kaldırma: Belli rakipler karşısında düşük performans sergileme, belli mekanlarda performansını ortaya koyamama, belli bir sportif beceriyi gerektiği şekilde sergileyememe vb. spesifik performans engellerinin ortadan kaldırılması, sporcunun performansını kısa sürede üst düzeye taşımaktadır. •Antrenman performansını geliştirme: Dünyada sporcularla yapılan çok sayıda araştırma, fiziksel antrenmanların yanına zihinsel antrenmanların eklenmesinin sporcunun performansını üst düzeye taşıdığını göstermektedir. Özel teknikler eşliğinde yapılan zihinsel antrenman performans üzerindeki olumlu etkiyi daha da güçlendirmektedir. •Başa çıkma becerilerini geliştirme: Duygusal kontrol üst düzey performansın en kilit gerekliliklerinden biridir. Beklenmeyen bir yenilgi sporcunun tüm performansını sekteye uğratabilmektedir. Başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi performans düşüşlerini önlemede en önemli etkenlerdendir. •Takım uyumunu artırma ve iletişim becerilerini geliştirme: Takım sporlarında karşılaşılan en önemli performans engeli takım içinde uyumun yetersizliğidir. Takım ne kadar birlik içinde hareket ederse, takımı oluşturan sporcuların üst düzey performans sergilemesi o kadar mümkün olacaktır. Özel teknik ve uygulamalarla takım uyumunu bilimsel bir çerçeveden bakarak geliştirmek, performansın üst düzeye çıkmasını sağlamaktadır. •Olumlu inanç sistemi oluşturma: Yapılan araştırmalar, olumlu düşünmenin elit sporcuların temel özelliklerinden biri olduğunu göstermiştir. Ancak bilinen bir diğer gerçek de, etkin olmayan, gerçekdışı ve yıkıcı inançlar sporcularda sık karşılaşılan bir performans engeli olduğudur. Bu inançların olumlu inançlarla değiştirilebilmesi, sporcunun bir dizi zihinsel beceriyi edinmesi ve uygulamaya geçirmesi ile sağlanmaktadır. •Sakatlıklar sonrası: Sakatlıklar sonrasında sporcuların büyük bölümü, fiziksel olarak % 100 iyileşmiş olmalarına rağmen eski performanslarını yeniden yakalayamamaktadır. Bu noktada sakatlık zihinsel olarak oluşturulmuş bir performans engeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sporcuya uygun olarak oluşturulan bir performans geliştirme programı ile kısa süre içinde üst düzey performansa ulaşılması sağlanabilmektedir. Sahne Sanatlarında Performans Geliştirme Performans geliştirme alanında kullanılan tekniklerin temelde hedefi, bireyin performansını ve yaratıcılığını arttırmaktır. Spor psikolojisi alanına özel olarak geliştirilen teknikler, son 10 yıldır, tüm dünyada diğer performans alanlarında da uygulanmaya başlamıştır. Sahne/performans kaygısını ortadan kaldırmada, yaratıcılığı arttırmada, duyusal hafızayı aktive etmede, karakter çözümlemede vb. performans sanatlarını ilgilendiren pek çok alanda uygulanmaya başlanan performans psikolojisi teknikleri, edebiyat, resim, tiyatro, sinema ve müzik alanlarında performans sergileyen bireylerin üst düzey performans ortaya koymalarına yardımcı olmaktadır. Psikoloji İstanbul olarak 2007 yılından bu yana, psikoloji biliminin ilkelerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz tekniklerle, performans sanatlarında daha iyisini başarmayı sağlıyor ve performans sanatlarına özel, özgün yaratıcılık/performans geliştirme yöntemleri oluşturmayı hedefliyoruz. Sanatta performans geliştirme, tıpkı sporda olduğu gibi, her sanat dalına ayrı olarak biçimlenmekte ve kullanılan teknikler de ihtiyaca özgü olarak değişmektedir. Performans Geliştirmede özellikle performans sanatları alanlarında merkezimizde EMDR tekniği ve Zihinsel Antrenman etkin olarak kullanılmaktadır. Psikoloji İstanbul’da uygulanan temel alanları ve performans geliştirilen alt alanlar aşağıda yer almaktadır: Oyuncularla Performans Geliştirme Bu alanda oyuncularla çalışılan temel zihinsel ve psikolojik beceriler şu şekildedir: •Yaratıcılık •Karakter hazırlığı •Etkin konsantrasyon •Performans öncesi rutinler •İmgeleme •Özgüven •Optimal enerji düzeyi •Performans değerlendirmesi Müzisyenlerle Performans Geliştirme Bu alanda müzisyenlerle çalışılan temel zihinsel ve psikolojik beceriler şu şekildedir: •Yaratıcılık •Etkin konsantrasyon •Görselleştirmenin kullanılması •İçsel/dışsal dikkati kontrol edebilme •Yapıcı/olumlu değerlendirmeler yapabilmek •Zihinsel hazırlık •Optimum motivasyon düzeyi Dansçılarla Performans Geliştirme Bu alanda dansçılarla çalışılan temel zihinsel ve psikolojik beceriler şu şekildedir: •İmgeleme / Zihinsel antrenman •Etkin konsantrasyon •İçsel/dışsal dikkati kontrol edebilme •Performans engelleri ile çalışma •Sakatlıklar sonrası performans İş Yaşamında Performans Geliştirme Yaşamın her alanında sergilenen performans geliştirilebilir, bu yolla yaşam kalitesi yükseltilebilir ilkesi ile hareket eden merkezimizde, iş yaşamına özel performans geliştirme uygulamaları yapılmaktadır. İş yaşamı söz konusu olduğunda, çalışan destek programları, yönetici koçluğu vb. uygulamaların tamamında, kişinin iş yaşamında sorun teşkil edebilecek noktalar ve bunların çözümleri ele alınmaktadır. İş yaşamında performans geliştirme sürecinde, çalışanlara verilen psikolojik destekten farklı olarak, başvuran bireylerin problemleri sürecin konusu değildir. Süreç boyunca, kişide halihazırda var olan “güçlü yanlar” ve “bireysel kaynaklar” hedef alınır ve bu kaynakları güçlendirerek potansiyelin tam olarak ortaya koyulması sağlanmakta ve daha iyisini başarmanın nasıl mümkün kılınabileceği öğretilmektedir. ve yaratıcılık…. Pek çok kişi yaratıcılığın sanatın ya da edebiyatın bir parçası olarak görmektedir, ancak bizim bakış açımız biraz farklı. Psikoloji İstanbul olarak her bireyin yaratıcı olduğunu ve özellikle iş yaşamı söz konusu olduğunda bu yaratıcılığını ortaya koymasını sağladığımızda, hedeflerine hırsla ve kaygıyla değil, keyifle ulaşan başarılı, mutlu bireylerle karşılaştığımızı görüyoruz. İş yaşamında yaratıcılığı, yeni fikirler ortaya koyabilme ayrıcalığından çok, işlerin yapılması sürecinde –etkin bir biçimde liderlik yapabilme, seçimlerde bulunma, iletişim kurma ve işi tamamlama performansı olarak alıyoruz. Tüm bu süreçlerde, fark yaratacak bir biçimde üstün performans gösterebilen bireylerin, yaşam kalitesinin yükseldiğini, ve başarının yanında işten alınan zevkin de üst düzey biçimde arttığını gözlemliyoruz. Pek çok kişi tarafından tanımlananın aksine, yaratıcılığı ortaya koymanın ve üstün performans göstermenin her birey için, ulaşılabilir ve kurumsal yaşama kolaylıkla entegre edilebilir bir beceri olduğunu biliyoruz. Psikoloji İstanbul olarak iş yaşamındaki performansı geliştirmede çalıştığımız, performans geliştirme ihtiyacının var olduğu temel alanlar aşağıdaki gibidir: Liderlik: – Yetenekleri geliştirme ve koçluk – Değişim zamanlarında liderlik – İlham verme – Yönetici varlığı yaratmak – Cesur ve samimi iletişim kurmak İletişim: – Zor konuşmaları kolaya dönüştürmek – Etki eden bir biçimde iletişim kurmak – Etkin sunum yapabilmek – Topluluk içinde etkin konuşabilmek – Metaforik dil kullanabilmek Takım Liderliği: – Yeni ve etkili bir takım oluşturabilmek – Yaratıcılığı ve işbirliğini geliştirmek – Çeşitliliği yönetebilmek – Çatışma durumlarını yönetebilmek – Takımı motive edebilmek Kurumsal Değişim/Çeşitlilik: – Çeşitliğin kabulünü sağlamak – Global kurumlarda liderlik – Değişim için gereken liderleri geliştirmek – Değişim adaptasyonunu sağlamak Satış/Pazarlama: – İlişki temelli satış – Zor müşterilerle başa çıkma – Satış ekibini yönetme – Çözüm/danışmanlık odaklı satış – Yaratıcı pazarlama becerileri Yenilik: – Yeniliğe ve yaratıcılığa liderlik etmek – Yaratıcı ekipleri yönetmek – Yaratıcı problem çözmek – Öğrenen/yenilikçi bir kurum oluşturmak – Yenilikçi bir kültür oluşturmak Sunum Performansını Geliştirme Topluluk önünde konuşma yapmak, insanlara görüş ve çalışmalarınızı anlatmak, dinleyenlere etkili bir şekilde hitap etmek iş hayatında büyük bir önem taşımaktadır. Yapılan sunum ne kadar etkili olursa, konuşma yapılan grubu ikna etmede ve etkilemede başarılı olma oranı o kadar artmaktadır. Herkes, topluluk önünde konuşurken ya da sunum yaparken belirli bir kaygı yaşar. Sunum performansında önemli bir etken olan kaygı, belirli düzeyde olduğunda, sunumun kalitesini arttırıp, sunum yapan kişinin performansında olumlu bir etki sağlarken, belirli bir düzeyin üstüne çıkan kaygı, performansı olumsuz etkilemektedir.Kaygı, kişilerin endişe verecek bir durum karşısında verdiği fiziksel ve psikolojik tepkilerin bütününü kapsayan bir durumdur. Normal düzeydeki bir kaygı kişiye, istek duyma, karar alma, alınan kararlar doğrultusunda enerji üretme ve bu enerjiyi kullanarak performansını yükseltme açısından yardımcı olur. Ancak yaşanan kaygı çok yoğun olduğunda kişinin potansiyelini ortaya koymasına engel olan bir durum oluşur. Kişi yaptığı işe odaklanamaz, dikkatini toplamakta zorlanır, bedeninde onu rahatsız eden duyumlar hisseder. Bu durum sunum sırasında yaşanabileceği gibi sunuma hazırlanırken ya da sunum sonrasında da yaşanabilir.Kaygı yaşayan kişilerde kas gerginliği ve ağrı, uykuya dalmada ve uyumada zorlanma, mide sorunları, mide bulantısı, ishal, titreme ve terleme, kararsızlık ve huzursuzluk ve kolayca yorulmak gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra, sinirlilik, korku, kaygı verici düşünceleri kontrol etmede zorlanma, gerginlik, konsantre olamama ve kontrol kaybetme ya da reddedilme korkusu gibi psikolojik belirtiler de görülmektedir. Sunum kaygısı yaşayan bireylerde göze çarpan bir başka durum da kişinin sürekli kendi bedensel tepkilerini izlemeleri ve diğerlerinin onu nasıl değerlendireceğini veya yargılayacağını düşünmeleridir. Sunum kaygısıyla baş etmek için pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. Psikoloji İstanbul olarak yapmış olduğumuz bireysel koçluk ve performans geliştirme çalışmalarında, bilişsel müdahalelerin yanı sıra yoğun olarak performans geliştirme alanında etkinliği kanıtlanmış olan, kısa sürede sonuç vermesi ve kişinin sahip olduğu olumlu kaynaklarla kolay bağlantı kurması ile fark yaratan EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) tekniğini kullanmaktayız. Hazırlamış olduğumuz sunum performansını geliştirme programı ile, ortalama üç performans geliştirme görüşmesinin ardından alınan sonuçlar gerek sunum performansını gerekse çalışan memnuniyetini arttırmada etkinliğin son derece yüksek olduğunu kanıtlamaktadır.


YORUMLAR
Henüz Yorum Yazılmamış...YASAL UYARI

Sitemizde yapılan paylaşımlar SADECE BİLGİ amaçlıdır. Teknik ve yöntemlere ait bu bilgiler,Tıp biliminin Uzmanlık alanlarının ve bu alanda Uzman Doktorların yerini almaz. Bu bilgiler hiç kimseye tedavi yapma yetkisi vermez. Çözüm Eğitim Danışmanlık Merkezinde ve Psikoterapi ve Danışmanlık Derneğinde herhangi bir hastalık için klasik tıbbi ve psikolojik tedaviler yapılmadığı gibi bu tedavilere alternatif bir tedavi yöntemi de UYGULANMAMAKTADIR.