Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Evlilik-Çift ve Aile Danışmanlığı

Evlilik-Çift ve Aile Danışmanlığı

22 Mart 2013 19:37
Yorum Sayısı :0  Okunma : 4737

Evlilik-Çift ve Aile Danışmanlığı

Evlilik ve Aile Danışmanlığı ile çiftlerin ya da aile üyelerinin birbiriyle kurdukları iletişim biçimlerini fark etmeleri, iletişim hatalarını tespit ederek sağlıklı iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Amaç aile içindeki her bireyin huzurlu ve mutlu olmasıdır.

Çalışma Alanlarımız:
 • Eşler arasında güven kaybı,
 • Aldatma,
 • Etkileşimin ve iletişimin azalması,
 • Sözlü ve / veya fiziksel şiddet,
 • Çocuklarla ilgili sorunlar,
 • Anlaşılmamışlık ve önemsenmemişlik ya da değersizlik duygusu,
 • Eşlerin ailelerinin evliliğe olumsuz etkisi,
 • Maddi sorunlar (iflas, iş kaybı vb...)
 • Aile içi iletişim sorunları,
 • Anne-baba arasında çocuğa karşı disiplin farklılıkları,
 • Ebeveyn - çocuklar arası iletişim sorunları,
 • Ailede yaşanan hastalık,evden ayrılma yada kayıp sonrası yaşanan sorunlar,
 • İkinci evliliklerde yaşanan aile sorunları (ilk evlilikten olan çocuklarla ilgili sorunlar, eski eşle iletişim)

EVLİLİK SORUNLARI

ALDATMAK:

Aşağıdaki davranışlar olduğunda aldatılma olduğunu düşünülür.

 • Eşlerin beklentilerini bozan eşlerin/eşlerden birinin başkasıyla cinsel yaşantısının olması,
 • Eşlerde ilişkinin beklentilerini bozan; gizliliğin, sır saklamanın olması ve eşlerin/ eşlerden birinin bir başkasıyla ilgili özel duygu ve düşüncelerin paylaşılması, duyguların ifade edilmesi, cinsel olarak sayılmayan ama gizlice birlikte baş başa geçirilen zamanın geniş olması.

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA ALDATMA PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİSİNDE NELER YAPILIYOR?

 • Eşlerin; duygusal, cinsel ve sosyal sınırlarında anlaşmaları sağlanır.
 • İncinmiş eşin, ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlama ve affediciliği sağlama hakkında gönüllülük göstermesi sağlanır.
 • Sadakatsiz eşin böyle bir meseleye karıştığı için özür dilemesi ve incinmiş eşin ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlaması için mesele ile ilgili bilmek istediği bütün bilgileri vermesi istenir.
 • Eşlerin; mesele ile ilgili bireysel hassaslığı ve savunma olmaksızın uyarıcı ifadeleri tartışmaları sağlanır.
 • Eşlerin; ilişkilerindeki tehditleri belirlemeleri ve fark etmeleri istenir.
 • Eşler; birbirlerinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.
 • Eşler; ilişkiyi yeniden yapılandırmak için sorumluluğu paylaşmaya başlarlar ve birbirleri ile ilgili empati kurduklarını ifade ederler.
 • Yazılı ve/veya sözlü kontrat aracılığıyla, eşlerin, ilişkiyi yeniden yapılandırmada önemli alıştırmalar üzerinde açıkça anlaşmaları sağlanır.
 • Eğer ilişki kurtarılamamışsa, kişilerin ayrılık için anlaşmaları-ancak bu; neyin bağlılığı yok ettiğini ve sadakatsizliğe dönüştürdüğünü gösteren güvenilir analizler yapıldıktan sonra gerçekleşir.

KISKANÇLIK:

Aşağıdaki davranışlar görüldüğünde eşler arasında kıskançlık problemi var demektir;

 • Aşağıdaki davranışlar kıskançlık olarak tanımlanmaktadır.
 • Eşin sevgisinin, ilgisinin azaldığına ve başka birisinin olduğuna dair kaygıların olması
 • Eşin diğer eşe sözel ve/veya fiziksel başka birisi ile birlikte olunduğuna dair suçlamaların olması ve/veya bununla ilgili obsesif düşüncelerin bulunması,
 • Eşin iş merkezli aktivitelerinin denetlenmesi(örneğin; eşin bulunduğu uzaklık, randevular, seyahat, paranın nereye harcandığı gibi)
 • Temelinde eşin ilgisini kaybetme korkusunun olduğu, eşin hareketlerini sınırlamak için kontrol edici davranışların olması (örneğin; eşin evde olması, eşin kullanılabilir parasının miktarının sınırlanması gibi)
 • Eş kendisine yeteri kadar ilgi ya da bağlılık göstermediği için; aile ya da arkadaşlarla az görüşülmesi konusunda öfke duygusunun olması.
 • Eşe yönelik direkt periyodik öfke patlamalarının olması
 • Eşe güvenilir ve dürüst olunmadığına dair suçlamaların olması
 • Eşin ilgisinin, sevgisinin ve aşkının azaldığına dair depresif duygu durumunun olması
 • Terk edilme ve bununla başa çıkılamayacağına dair korkunun olması
 • Uyku bozukluğu, hızlı kalp atışı, göğüs sıkışması, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, titreme ve midede boşluk hissi gibi periyodik psikolojik semptomların ve genel anksiyetenin olması.

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA KISKANÇLIK PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİSİNDE NELER YAPILIYOR?

 • Birlikte terapiye başlamadan önce; eğer özellikle eşin kıskançlık düzeyi yüksek ise, kıskanç eşin bireysel terapiye alınması, terapinin gidişatı için gerekli bilgiyi sağlayabilir.
 • Kıskanç düşüncelerin frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi ve sadakatsizlik suçlamalarının yersiz hale getirilmesi sağlanır.
 • Kontrol edici davranışların frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi sağlanır.
 • Kıskançlıkla birleşen öfkeli ve eleştirel yorumların frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi sağlanır.
 • Kıskanç eş tarafından yapılan intikam dolu hareketlerin frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi amaçlanır. (örneğin;kendisine rakip olarak gördüğü adam ya da kadının bulunduğu resimleri parçalama, eşyalara zarar verme, kişiye zarar vermeye çalışma gibi.)
 • Eşin rasyonel olmayan suçlamalarının elemine edilmesi sağlanır.
 • Güven duygusu yeniden inşa edilir.

ÖFKE KONTROLÜNÜN OLMAMASI:

Aşağıdaki davranışlar görüldüğünde eşler arasında öfke kontrolü problemi var demektir;

 • Diğer eş tarafından algılanan zararlı ve tehdit edici kontrol edilemeyen öfke ifadelerinin olması,
 • Eşlerden birinin diğer eşin öfkesinin azaldığını düşünmesi durumunda bile tehdidin devam ettiğini hissetmesi,
 • Diğer eşin zorlayıcı anlamda mantıklı düşüncelerinin uygulanmasını deneme hakkına saygısızlık edilmesi,
 • Bağırmak, küfretmek ve cisimler atmak veya kırmak,

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA ÖFKE KONTROLÜNÜN OLMAMASI PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİSİNDE NELER YAPILIYOR?

 • Çift terapilerinde eşlerin birlikte alındığı terapilerdeki öfkenin kontrol dışı, yada aşırı ifadeleri özellikle terapötik sürece zarar verebilir. Terapist herhangi bir birlikte tedaviye başlamadan önce bireysel tedavilerde öfkenin düzeyini değerlendirir. Eğer birlikte tedavilerdeki öfke patlamaları yıkıcı oluyorsa, öfke kontrol altına alınıncaya kadar bireysel tedaviye devam edilir.
 • Eşlerin/eşin öfke kontrolünün ve mevcut tarzının negatif sonuçlarını ve pozitif işlevlerini öğrenmesi sağlanır.
 • Öfkenin derece derece değişmesinin ve maksimum etki için diğer eşle müdahalenin ne zaman olacağının öğrenilmesi sağlanır.
 • Öfkenin değişik işlevlerinin anlaşılması ve daha yapıcı bir tarzda olan memnun edici işlevsellik ihtiyaçlarının öğrenilmesi sağlanır.
 • Öfkenin agresif ifadeleri olmaksızın istenen sonuçların arttırılması için düşünce ve davranışlar organize edilir.
 • Hassas ya da incinmiş zamanlarda eşlerin birbirlerini desteklemeleri ve önemsemeleri istenir.
 • Eşlere düşüncelerini öfke patlamaları şeklinde ifade etmek yerine, incinmiş duyguları sözel ifade etmeleri ve onaylamaları öğretilir.

SUÇLAMAK:

Aşağıdaki davranışlar görüldüğünde eşler arasındasuçlama problemi var demektir;

 • Bir eşin devamlı olarak diğer eşi ilişki problemleri ve ilişki tatminsizliği yüzünden suçlaması. ( örneğin, “sen bu kadar deli olmasaydın evliliğimiz daha iyi olurdu”, ya da “tüm sorunumuz sen ve senin fikirlerin”,
 • Her iki eşin ilişki memnuniyetsizliğini ifade etmesi.
 • Suçlayıcı eşin, çatışmadaki rolünü incelemek için çok direnç göstermesi.
 • Suçlayıcı eşin, duygular, düşünceler ve davranış için diğer eşi sorumlu göstermesi.
 • Hemen hemen bütün tartışmaların açık dürüst kendini sınamadan ziyade suçlama ile sona ermesi.
 • Suçlanmış eş, istikrarlı olarak hakkını savunamayan, çaresiz ve kendini engellenmiş göstererek iletişimi bitirmeye eğilimlidir.
 • Suçlanan eşin, diğer eşin kendisine değer vermediğini ve düşük kendilik değeri olduğuna dair sözel ifadelerinin olması.

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA SUÇLAMA PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİSİNDE NELER YAPILIYOR?

 • Eşin suçlamasının frekansının azaltılması ya da elemine edilmesi.
 • Suçlamaya eşlik eden öfkenin azaltılması.
 • Suçlamaya eşlik eden yoğun eleştirilerin frekansının azaltılması.
 • İlişkideki problemlerin nedenlerini direkt bir tarzda göstermesi için suçlayıcı eşe yardımcı olunması sağlanır.

İLETİŞİMSİZLİK:

Aşağıdaki davranışlar görüldüğünde eşler arasında iletişim problemi var demektir;

 • Eşler arasında aşırı üzüntüye neden olan tartışmaların olması ya da tartışmaların sık olması.
 • Eşlerin problem çözme becerilerinin olmaması,
 • Tartışmalar sırasında yanlış anlaşılmaların sık olması.
 • Anlaşmazlıkların sebebinin spesifik olmasından çok genel problem sembolleri ile ifade edilmesi.(sevgi ve saygı gibi öz değerler)
 • Eşlerden birinin ya da ikisinin pozitif davranışlarını sözel ifade etmede yetersiz olması.

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA İLETİŞİMSİZLİK PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİSİNDE NELER YAPILIYOR?

 • Eşlerin; sözlü kavgayı kışkırtan tartışmalar olmadan, duyguları hakkında iletişim kurmaları sağlanır,
 • Eşlerin sözlü kavga olmadan problemleri tartışmaları ve çözmeleri öğretilir,
 • Her eşin diğer eşin perspektifinden görüşlerini dinlemesi ve anlaması sağlanır,
 • Eşlerin tartışmaları başlatan ipuçlarını öğrenmeleri ve kontrol etmeleri sırasında kontrolsüz ve kaçınılmaz tartışmaların yaşanmaması öğretilir,
 • Önemli şeyler akla geldiğinde çiftin bunu açıkça fark ve kabul etmesi sağlanır,
 • Her eşin; diğer eşin nazik, düşünceli ve önemseyici hareketlerine dikkat etmesi ve teşekkür etmesi, takdir etmesi sağlanır.

İLİŞKİDE BAĞIMLILIK:

 • Kendini yalnızca eşinin yorumlarıyla değerli hissetmesi ve devamlı geçmişteki olumlu geri bildirimlerle ilgilenmesi,
 • Eş tarafından terk edilme korkusu yaşaması,
 • Eş tarafından onaylanmadan veya desteklenmeden karar vermekte zorluklar yaşaması,
 • Tasvip edilmeme veya reddedilme korkusu yüzünden eşi ile anlaşmazlıklarını açıklamaktan çekinmesi,
 • Onayını kazanmak için her şeyi yapma, kul rolü üstlenmesi,
 • Bir ilişkiden diğerine geçişteki sürenin çok kısa olması,
 • Yalnız kalma korkusu ve güvende hissetme gereksinimi nedeni ile eşle farklı ortamlarda ilişki kurma (örnek; eş işteyken, araba kullanırken veya spordayken).
 • Eşini iş arkadaşlarıyla geçirdiği zamandan ve şüphelendiği olası cinsel eşlerden kıskanma
 • Eğer eş destek vermek veya cesaretlendirmek için müsait değilse kaygılı hissetmesi,

İLİŞKİDE BAĞIMLILIK PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK/ÇİFT TERAPİSİNDE NELER YAPILIYOR:

 • Kendini beğenme ve kendine güveni arttırma,
 • Etkili karar vermeyi, yalnız kalmaya olan toleransı ve bağımsız hissetme duygusunu arttırma,
 • Eşin yokluğunu kaygısız kabul etmesinin sağlanması (örneğin eşi işte ise)
 • Eğer eş işte veya başka bir işle meşgul ise onunla yalnızca gerektiğinde temasa geçmesinin sağlanması,
 • Bağımlı eşin rutin kararları bağımsız olarak vermesinin sağlanması, (eşi olmadan)
 • Eşinin meslektaşları ve arkadaşları ile vakit geçirme ihtiyacının olduğunu kabul etmesi,
 • Kendine değer verme potansiyelini genişletmesi, (sadece eşi ile değil)
 • Eşler arasında güven kaybı,
 • flört sorunları
 • evlilik öncesi hazırlık süreci
 • Aldatma,
 • Etkileşimin ve iletişimin azalması,
 • Sözlü ve / veya fiziksel şiddet,
 • Çocuklarla ilgili sorunlar,
 • Anlaşılmamışlık ve önemsenmemişlik ya da değersizlik duygusu,
 • Eşlerin ailelerinin evliliğe olumsuz etkisi,
 • Maddi sorunlar (iflas, iş kaybı vb...)
 • Aile içi iletişim sorunları,
 • Anne-baba arasında çocuğa karşı disiplin farklılıkları,
 • Ebeveyn - çocuklar arası iletişim sorunları,
 • Ailede yaşanan hastalık,evden ayrılma yada kayıp sonrası yaşanan sorunlar,
 • İkinci evliliklerde yaşanan aile sorunları (ilk evlilikten olan çocuklarla ilgili sorunlar, eski eşle iletişim)
 • kıskançlık
 • ilgisizlik
 • şiddet
 • boşanma süreci
 • ayrılık sonrası danışmanlık
 • karar alma danışmanlığı
 • aşk ve sex


YORUMLAR
Henüz Yorum Yazılmamış...YASAL UYARI

Sitemizde yapılan paylaşımlar SADECE BİLGİ amaçlıdır. Teknik ve yöntemlere ait bu bilgiler,Tıp biliminin Uzmanlık alanlarının ve bu alanda Uzman Doktorların yerini almaz. Bu bilgiler hiç kimseye tedavi yapma yetkisi vermez. Çözüm Eğitim Danışmanlık Merkezinde ve Psikoterapi ve Danışmanlık Derneğinde herhangi bir hastalık için klasik tıbbi ve psikolojik tedaviler yapılmadığı gibi bu tedavilere alternatif bir tedavi yöntemi de UYGULANMAMAKTADIR.